RPO

Firma Elektrobudowa S.A. z Konina przebudowuje 5 istniejących oraz ma za zadanie zbudować 4 nowe podstacje trakcyjne i centrum zdalnego sterowania podstacjami wraz ze zdalnym sterowaniem odłącznikami. Obecnie (wrzesień 2010 r.) ukończone zostały prace remontowe i trwają odbiory na podstacji „Północna”, remontowana jest podstacja „Redłowo” oraz trwa budowa nowej podstacji „Wielkopolska”. Ponadto trwają przygotowania do rozpoczęcia remontu podstacji „Grabówek” i podstacji „Chwaszczyńska”. W Redłowie prowadzone są także prace związane z budową Centrum zdalnego sterowania podstacjami i odłącznikami na sieci trakcyjnej....

10 czerwca 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, a firmą Solaris Bus&Coach S.A. z Bolechowa k/Poznania, która w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskała zamówienie na dostawę 25 niskopodłogowych trolejbusów w ramach realizacji projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” realizowanego przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.” Ze strony Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni umowę podpisał Prezes Zarządu p. dr Piotr Małolepszy oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Tomasz...

20 maja 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, a firmą Elektrobudowa S.A. z Konina, która w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskała zamówienie na wykonanie remontu 5 istniejących podstacji zasilających trakcję trolejbusową oraz budowę 4 nowych podstacji w ramach realizacji projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” realizowanego przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.”

W dniu 26.01.2010 r. nastąpiło podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie współfinansowania projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Tym samym rozpoczęła się realizacja drugiego w historii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej projektu współfinansowanego ze środków europejskich. W obecnym projekcie, którego całkowity koszt realizacji wynosi 98 647 644,72 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne 78 464 576,00 zł poziom współfinansowania ze środków EFRR wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tj. 54...

Facebook