CIVITAS DYN@MO

PKT GDYNIA W PRESTIŻOWYM PROJEKCIE EUROPEJSKIM CIVITAS DYN@MO

civitas-dynamo civitas-dynamo-1

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej). Nadrzędnym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami, w zakresie m.in.:

 • rozwoju systemów i usług „web 2.0”,
 • wspierania rozwoju ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego w postaci pojazdów elektrycznych oraz poprawę jego jakości,
 • zaangażowania mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy jakości usług.

Projekt realizowany jest w 4 dynamicznie rozwijających się europejskich miastach:

 • Akwizgran (Niemcy) – lider projektu,
 • Gdynia,
 • Koprivnica (Chorwacja)
 • Palma de Mallorca (Hiszpania).

W CIVITAS DYN@MO bierze udział łącznie 28 partnerów lokalnych z wyżej wymienionych miast. Dodatkowo projekt wspierany jest przez Uniwersytet w Lund, Szwecja (ośrodek badawczy, monitorujący i ewaluujący dla miast), Komisję Ochrony Środowiska Związku Miast Bałtyckich (odpowiedzialny za promocję projektu) oraz Rupprecht Consult (firma consultingowa, odpowiedzialna za zarządzanie projektem). W celu realizacji założonych zadań każde z miast uczestniczących w projekcie tworzy swoje lokalne konsorcjum. W skład konsorcjum gdyńskiego oprócz Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. wchodzą: Gmina Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Całkowity koszt projektu wynosi 13 041 486 EUR (w tym 805 200 EUR na realizację części przez Gminę Miasta Gdyni). Projekt rozpoczął się z dniem 1 grudnia 2012 roku i będzie trwał 48 miesięcy. W ramach CIVITAS DYN@MO przygotowano 6 grup zadań, zwanych WP (Work Packages):

 • WP 1 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP)
 • WP 2 Innowacyjne pojazdy przyjazne środowisku
 • WP 3 Inteligentne systemy transportowe (ITS) i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • WP 4 Badania i ewaluacja
 • WP 5 Promocja i nauka
 • WP 6 Koordynacja i zarządzanie projektem

PKT Sp. z o.o. w projekcie DYN@MO realizuje dwa innowatorskie zadania w ramach pakietu zadań WP2: WP 2 Innowacyjne pojazdy przyjazne środowisku G2.1 Innowacyjne trolejbusy z alternatywnym źródłem energii na nowej linii Celem tego zadania jest zastosowanie w 2 przekonwertowanych trolejbusach alternatywnego źródła energii – nowoczesnej baterii, dzięki której pojazdy te będą mogły poruszać się na trasie o długości około 2 km bez trakcji. W ten sposób PKT zamierza wydłużyć istniejącą trasę trolejbusową do gęsto zaludnionych osiedli pozbawionych tego środka lokomocji, a które na pewno z niego skorzystają. Dzięki mniejszemu rozmiarowi baterii zwiększy się powierzchnia pasażerska w trolejbusie o 7 osób, a także spadnie zużycie energii przez innowacyjny trolejbus dzięki dużo mniejszej wadze napędu. G2.2 Instalacja superkondesatora w celu zwiększenia wydajności systemu trolejbusowego Celem tego zadania jest zmniejszenie ilości energii zużywanej przez trolejbusy poruszające się po mieście przez instalację tzw. superkondensatora -  zasobnika zbierającego energię generowaną przez trolejbusy podczas hamowania i możliwą do jej ponownego zużytkowania przez inne pojazdy podłączone do trakcji. Instalacja zasobnika superkondensatorowego będzie służyć zatem znacznym oszczędnościom energii elektrycznej. Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wyniesie 316 200 EUR, a w celu realizacji powyższych zadań nasze przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie UE w wysokości łącznie 159 000 EUR. Aktualności CIVITAS DYN@MO

Facebook