Kontakt

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o.

ul. Zakręt do Oksywia 1 81 – 244 Gdynia telefon: 058 669-42-01 fax: 058 669-42-02 e-mail: pkt@pktgdynia.pl www.pktgdynia.pl NIP: 586-19-24-932 REGON: 191304973 KRS: 0000035725

Dyspozytornia tel. (58) 669-42-12
Kierownik Wydziału Obsługi Taboru Tadeusz Dargacz – tel. (58) 669-42-21, dargacz@pktgdynia.pl
Kierownik Wydziału Ruchu Dariusz Walter – tel. (58) 669-42-39, walter@pktgdynia.pl
Kierownik Wydziału Sieci i Podstacji Zbigniew Mrula – tel. (58) 669-42-26, mrula@pktgdynia.pl
Kierownik Działu Księgowości – Główny księgowy Mirosław Kulig – tel. (58) 669-42-06, kulig@pktgdynia.pl
Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Krzysztof Urban
– tel. (58) 669-42-22, urban@pktgdynia.pl
Specjalista ds. projektów Marta Woronowicz – tel. (58) 669-42-29, m.woronowicz@pktgdynia.pl
Specjalista ds. reklamy Małgorzata Danielewska – mdanielewska@pktgdynia.pl

Korzystanie z publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest dobrowolne i wiąże się z faktem monitorowania wizerunków lub innych danych osobowych osób przebywających w pojazdach.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu audiowizualnego prowadzonego w pojeździe są:
1) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, tel. +48 58 623 33 12, www.zkmgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów kontroli jakości świadczonych publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym do prowadzenia postępowań skargowych lub windykacyjnych); oraz
2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-244), ul Zakręt do Oksywia 1, tel: +48 58 669-42-01, www.pktgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów związanych z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia.

Dane przetwarzane w systemie monitoringu audiowizualnego nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Facebook