Praca

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni nawiąże współpracę z inżynierami elektrykami o znajomości zagadnień z zakresu eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz sieci elektro-energetycznych w celu szkolenia i egzaminowania kierowców pojazdów trolejbusowych.

Wymagania:
- 10-letni staż pracy w w/w specjalności lub pokrewnej
- posiadanie uprawnień umożliwiających uczestnictwo w komisji zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
- Kierownik Wydziału Ruchu – Dariusz Walter: (058) 669-42-39
- Główny Energetyk – Mikołaj Bartłomiejczyk: (058) 669-42-09

e-mail: pkt@pktgdynia.pl

Facebook