15 paź 2018

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów elektrycznych ładownych w ruchu i na postoju – trolejbusów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż ogłosiło przetarg nieograniczony, w ramach zamówień sektorowych, na dostawę 6 szt. fabrycznie nowych autobusów elektrycznych ładowanych w ruchu i na postoju – trolejbusów   Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu pn.: „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego pn.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2 GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”.   Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  7/S/2018.   WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM JEST DOSTĘPNA W BIP.

Facebook