RPO (2006-2013)

Projekt: Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta

Gdynia – miasto wchodzące w skład aglomeracji trójmiejskiej, zamieszkałe przez przeszło 250 tys. mieszkańców – jako jedno z nielicznych w Polsce posiada miejski transport trolejbusowy, funkcjonujący w ramach zintegrowanego systemu transportowego. Transport trolejbusowy obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni, której jedynym właścicielem jest Gmina Miasta Gdyni. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. otrzymało, jako beneficjent końcowy, zapewnienie o współfinansowaniu projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 98 646 644,72 zł. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Przedmiotem projektu jest:

  • przebudowa sieci trakcyjnej w ciągu ulic Al. Zwycięstwa w Gdyni, Al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą trolejbusową przy ul. Reja,
  • budowa 4 nowych podstacji trakcyjnych,
  • przebudowa 5 istniejących podstacji trakcyjnych,
  • budowa Centrum zdalnego sterowania podstacji wraz ze zdalnym sterowaniem odłącznikami,
  • zakup 25 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

Informację o wybraniu projektu do dofinansowania Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni otrzymało od Marszałka Województwa Pomorskiego sygnowane datą 23 czerwca 2009 r. Planowany termin zakończenia realizacji: 30.12.2011 r.

Aktualności RPO

Facebook