Związki Zawodowe

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej działają następujące organizacje związkowe:

NSZZ Solidarność
Komisja Zakładowa w PKT
Przewodniczący KZ – Leszek Stodolski
tel. (058) 669-42-46 lub (058) 669-42-30

NSZZ Solidarność ’80
Komisja Zakładowa w PKT
Przewodniczący KZ – Henryk Drespa
tel. (058) 669-42-32

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
Zarząd Organizacji Zakładowej w PKT
Przewodniczący Zarządu – Eugeniusz Czaja
tel. (058) 669-42-31

Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
Przewodniczący Związku – Adam Marzejan
tel. (058) 669-42-33

Facebook