Zajezdnia

Zajezdnia Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o w Gdyni jest bardzo nowoczesnym obiektem technicznym spełniającym wszystkie wymagania dotyczące obsługi taboru trolejbusowego.

Zaprojektowane i wykonane rozwiązania techniczne zabezpieczają pełną obsługę floty eksploatowanych przez Spółkę trolejbusów.

Ciągi technologiczne obsługi codziennej /OC / i obsługi technicznej okresowej / OT / , w pełni zautomatyzowana myjnia trolejbusowa , lakiernia , wydzielone warsztaty i magazyny wraz z całą infrastrukturą wyposażeniową umożliwiają realizację wszystkich funkcji związanych z kompleksową obsługą taboru.
Oprócz obiektów o charakterze zwartej zabudowy zajezdnia posiada zadaszone place postojowo- manewrowe połączone wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi.

Rozwiązanie to stanowi formę pełnego zabezpieczenia parkujących pojazdów przed wpływami zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Place postojowo – manewrowe są podzielone na sektory co ułatwia właściwą wewnętrzną alokację pojazdów i usprawnia proces ich ekspedycji na obsługiwane trasy komunikacyjne.
W celu zabezpieczenia prawidłowej, terminowej i sprawnej obsługi pojazdów niezbędny jest określony potencjał ludzki.
Powołanym do realizacji tych zadań jest Wydział Obsługi Taboru który zatrudnia 57 wysokokwalifikowanych pracowników różnych specjalności w tym : elektroników , elektromonterów, mechaników, blacharzy , lakierników.

Systematyka obsługi –technologia :
Pojazdy wykonujące codziennie zadania na trasach komunikacyjnych poddawane są szczegółowej kontroli w zakresie stanu technicznego w trakcie tzw. obsług codziennych.

Zakres czynności sprawdzających dotyczy :
- układów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przewozów / układ kierowniczy, układ hamulcowy ,układy elektryczne , oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne pojazdów , stan rezystancji / oraz oceny ogólnego stanu technicznego pojazdu.

Po wykonaniu czynności OC pojazdy kwalifikowane jako sprawne technicznie są sprzątane wewnętrznie i myte w myjni automatycznej , po czym przetacza się je na stanowiska postojowe. Pojazdy wymagające usunięcia stwierdzonych w trakcie czynności przeglądowych usterek trafiają na stanowisko tzw. napraw bieżących gdzie usterki są diagnozowane i usuwane.

Obsługi techniczne okresowe – przebudowy i modernizacje .
Na stanowiskach ciągu technologicznego OT wykonuje się obsługi okresowe pojazdów związane z rejestrowanymi przebiegami międzyoperacyjnymi.
Pojazdy poddawane są rozszerzonym przeglądom i naprawą wszystkich kwalifikowanych instrukcją obsługową elementów , czynności te poprzedzają również o ile zachodzi taka potrzeba skierowanie pojazdu na okręgową stacje kontroli celem przedłużenia dowodu rejestracyjnego .
Na stanowiskach ciągu technologicznego OT wykonuje się również przebudowy, adaptacje i modernizację taboru trolejbusowego.

Facebook