ZPORR (2004-2006)

Projekt: Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni Gdynia – miasto wchodzące w skład aglomeracji trójmiejskiej, zamieszkałe przez przeszło 250 tys. mieszkańców – jako jedno z nielicznych w Polsce posiada miejski transport trolejbusowy, funkcjonujący w ramach zintegrowanego systemu transportowego. Transport trolejbusowy obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni, której jedynym właścicielem jest Gmina Miasta Gdyni.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. realizuje, jako beneficjent końcowy, projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni” na realizację, którego otrzymało współfinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 53 950 339 zł.

Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego:
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Przedmiotem projektu jest:

  • budowa nowej zajezdni trolejbusowej w Gdyni,
  • budowa nowych linii trolejbusowych o długości 10,6 km,
  • budowa nowej pętli trolejbusowej w Kaczych Bukach,
  • zakup 10 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

Umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie projektu przedsiębiorstwo podpisało w dniu 10 marca 2005 r.

W chwili obecnej zakończono wszelkie procedury przetargowe związane z realizacją projektu i podpisano stosowne umowy tj.:

  • na inżyniera projektu z Polskim Rejestrem Statków S.A. z Gdańska,
  • na dostawę 10 szt. trolejbusów z firmą Solaris Bus < Coach S.A. z Bolechowa pod Poznaniem,
  • na wykonawcę robót budowlanych z firmą WARBUD S.A. z Warszawy.

W dniu 6 września 2005 r. przekazano wykonawcy robót budowlanych place budowy, co stanowiło ostatni etap przygotowań do rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji: 31.12.2006 r.
Aktualności Projektu ZPORR

Facebook